Laguna Limopuo

Gjëndet në afërsi të fshatit Zvërnec, në pjesën jugperëndimore të Lagunës së Nartës. Përfaqëson një lagunë bregdetare, me sipërfaqe disa ha, që dallohet për biodiversitet të lartë.

Vlerat e saj janë shkencore (gjeomorfologjike, hidrologjike), didaktike, turistike dhe ekonomike.

Në stinën e verës sipërfaqja e saj zvogëlohet ndjeshëm. Vizitohet sipas intinerarit: qyteti i Vlorës – Pylli i Sodës – fshati Zvërnec.

 

 

Discussion about this post

Related Posts