Festivali Ndërkombëtar “Durrës Fest”, 3-7 korrik 2024

Festivali Ndërkombëtar “Durrës Fest” është një festë e diversitetit kulturor i cili shfaqet më së miri përmes muzikës. Qëllimi kryesor i festivalit është të festojë pasurinë e rrënjëve të ndryshme kulturore të vendeve të ndryshme. Vende të ndryshme do të tregojnë identitetin e tyre specifik dhe vendet e tjera do të mësojnë diçka më shumë rreth historisë dhe zakoneve të të tjerëve.

Discussion about this post

Related Posts